Page 13 - 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri
P. 13

10.00 - 12.00                     15.00
                                        BAYÜ Ş r Okuma Yarışması                    Panel
                                       Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu              B lge Yazarlar

                                                            Moderatör: Prof. Dr. Selçuk COŞKUN
                                              14.00 - 16.00   Ankara Sosyal B l mler Ün vers tes İslam İl mler
                                     5. Bayburt Çocuk Oyunları Şenl ğ               Fakültes Dekanı     18 Mayıs 2022 Çarşamba
                                     Yer: Busenaz Sürmenel Spor Salonu

                                                               Panel st: Dr. Mehmet DOĞAN
                                                 15.00       Türk ye Yazarlar B rl ğ Onursal Başkanı

                                                Konser
                                          Zıplayan P re Müz kal       Panel st: Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN
                                       Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu Ankara Sosyal B l mler Ün vers tes Rektörü

                                                              Türk ye Yazarlar B rl ğ  Başkanı


                                                             Panel st: Prof. Dr. Al Osman KURT

                                                    Ankara Sosyal B l mler Ün vers tes Rektör Yardımcısı
                                                              Yer: Fuat Sezg n Konferans Salonu

                                                                      Konser         5. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri

                                                                        20.00
                                                                   Al Baran


                                                             Yer: Busenaz Sürmenel Spor Salonu
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18