Page 5 - 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri
P. 5

11 Mayıs 2022 Çarşamba          B l m Kategor s nde         Kültür Kategor s nde        Sanat Kategor s nde        Spor Kategor s nde

          Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ       Kenan YAVUZ           Prof. Dr. Hüsamett n KOÇAN        Suat ÇELEN
         Turkovac Aşısının Gel şt r ld ğ   Kenan Yavuz Vakfı Başkanı       Baksı Müzes Kurucusu     Türk ye C mnast k Federasyonu Başkanı
        Erc yes Ün vers tes Aşı Araştırma ve
         Gel şt rme Uygulama ve Araştırma                                                         5. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri
            Merkez Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10