Page 7 - 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri
P. 7

10.00               12.00- 19.00
                                                     Açılış      Uluslararası Uygulamalı İşletme,

                                 Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönet m ve Ekonom   Yönet m ve Ekonom Araştırmaları
                                       Araştırmaları Sempozyumu (ISABMER)         Sempozyumu (ISABMER)
                                                  Yer: İİBF B nası            Yer: İİBF B nası   12 Mayıs 2022 Perşembe                                                     10.00                  13.00
                                        Deneylerle Öğren yoruz B l m Şenl ğ               Eğ t m
                                       Yer:Eğ t m Fakültes B nası Öğrenc G r ş Alanı Patent Alımı ve T car leşmes
                                                                      F kr HANGÜL
                                                  10.00 - 13.00   TÜrk Patent ve Marka Kurumu Uzmanı
                                                     Eğ t m        Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu

                                         Coğra  İşaret le Bayburt Gel ş yor
                                            Yer: Mühend sl k Fakültes Am            14.00 19.00
                                                               Dünyada Hızla Gel şen Pazar:

                                                                  Coğra  İşaret Çalıştayı
                                                               Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu


                                                                         20.00       5. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri
                                                                        Konser

                                                              Erzurum Büyükşeh r Beled yes
                                                                  Türk Halk Müz ğ Korosu
                                                               Yer: Fuat Sezg n Konferans Salonu
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12