Page 8 - 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri
P. 8

09.00 - 17.00

           Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönet m ve Ekonom
           Araştırmaları Sempozyumu (ISABMER)
      13 Mayıs 2022 Cuma 10.00
           Yer: İİBF B nası

           Açılış
           Uluslararası Kültür Sanat ve İlet ş m Sempozyumu (UKSANİL)
           Yer: Fuat Sezg n Konferans Salonu           12.00 - 19.00
     5. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri
           Uluslararası Kültür Sanat ve İlet ş m Sempozyumu
           (UKSANİL)
           Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu ve Fuaye Alanı           18.00
           Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönet m ve Ekonom
           Araştırmaları Sempozyumu (ISABMER)
           Gala Yemeğ

           Yer: Konukev


           20.00

           T yatro
           Erzurum Büyükşeh r Beled yes T yatro Oyunu
           Yer: Kültür Merkez  T yatro Salonu
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13