Page 9 - 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri
P. 9

10.00 - 13.00                15.00

                                   Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönet m ve Ekonom     Basketbol Personel F nal Maçı
                                         Araştırmaları Sempozyumu (ISABMER)     Yer: Busenaz Sürmenel Spor Salonu
                                                        Gez

                                             Kenan Yavuz Etnografya Müzes                16.00    14 Mayıs 2022 Cumartesi
                                                                   Futsal Öğrenc F nal Maçı
                                                    10.00 - 17.00     Yer: Busenaz Sürmenel Spor Salonu
                                    Uluslararası Kültür Sanat ve İlet ş m Sempozyumu
                                                     (UKSANİL)                 17.00
                                       Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu ve Fuaye Alanı  Futsal Personel F nal Maçı
                                                               Yer: Busenaz Sürmenel Spor Salonu

                                                    10.00 - 14.00
                                         Satranç Turnuvası Yarı F nal ve F naller              18.00
                                          Yer: Kültür Merkez Personel Kıraathanes  Un FM Asr-ı Temaşa T yatro Oyunu

                                                                Yer: Kültür Merkez T yatro Salonu
                                                    14.00 - 17.00
                                   Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönet m ve Ekonom               20.00
                                         Araştırmaları Sempozyumu (ISABMER)       Uluslararası Kültür Sanat ve   5. Dede Korkut Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri
                                                        Gez           İlet ş m Sempozyumu

                                                  Baksı Sanat Müzes               (UKSANİL)
                                                                        Gala Yemeğ
                                                       14.00               Yer: Konukev
                                             Basketbol Öğrenc F nal Maçı

                                            Yer: Busenaz Sürmenel Spor Salonu
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14