Duyurular

Dede Korkut’un anlatı mirası üzerinde yükselen bir tarihin ana yurdu olan Bayburt, baharın renkleriyle şenlenirken Bayburt Üniversitesi bu şenliğe paydaş oluyor. 5. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, farklı disiplinlerden etkinliklerle toplumsal kaynaşma ve dayanışma ruhunu tazelerken, diğer taraftan da doğa ve tarihle yeniden bütünleşmenin hikâyesini yazmayı amaçlıyor. Çünkü Bayburt, her mevsimine ve tarihsel birikiminin her bir dokusuna şiirler yazılan, türküler söylenen ve hikâyeler anlatılan bir hafızadan ilham alıyor. Bayburt Üniversitesi, bu hafızadan güç alarak salgın koşullarında örselenen tarih algısını insanlığın ortak mirası olan Dede Korkut’un kimliğinde yeniden inşa etmek hayalini hayata geçiriyor.

Hayat, bilimdir; kültürdür; sanattır ve spordur. Dede Korkut hikâyeleri, hayatın ta kendisidir. Salgının birbirlerine uzaklaştırdığı hayatlar, Bayburt’ta salgın sonrası yeniden kenetleniyor. Yeniden tarih yazma zamanı! Gelin, hep birlikte Dede Korkut’un bıraktığı yerden, yeni nesiller olarak hikâyeler yazmaya devam edelim! Eğlenelim, öğrenelim, güçlenelim ve yeniden bir arada olalım. Müzikle, tiyatroyla, yarışmalarla, sporla, kültürle, bilimle, sanatla, gelenekle ve gelecekle dolu; yani hayat dolu bir şölen havasında baharı kucaklayalım.

Bahar Şenliği Etkinliklerinin genel amacı, Bayburt’un yerel kültürel dokusu ile evrensel kültür değerlerini sentezleyen bir etkinlik geleneğini tasarlamak ve sürdürülebilir uygulamalarla zenginleştirmektir.

Bu amaç çerçevesinde Bayburt Üniversitesi kurumsal kimliğinde birleşen farklı şehirlerden ve ülkelerden öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personellerin kent kimliği ile yakınlaşması ve paydaşlar arasındaki kültürel aktarımın çok yönlüleşmesi hedeflenmektedir. Etkinliklerin tasarlanmasındaki temel ilke, kültürel zenginlikler temasında bütünleşen evrensel farklılıkları, insanlığın ortak mirası olan kolektif etkinliklerde temsil etmek ve Bayburt’un kültür kimliğindeki desenlere yenilerini nakşetmektir.