Page 5 - Şenlik Programı
P. 5

3. Gün
     15.Yıl Kuruluş Etk�nl�kler�             18 Ekim Çarşamba


                                                    13.00

                                     Geleneksel Atlı Spor Göster�s�


                                          Yer: Babert� Küll�yes� Karşısı
                                                    13.30


                                         7. BAYÜ Çocuk Şenl�ğ� 2

                                         Burak Sezen Sunumuyla

                                   Yer: Prof. Dr. Fuat Sezg�n Konferans Salonu

                                                    16.00

                              Erzurum Büyükşeh�r Beled�yes� T�yatro Oyunu
                                Yer: Kültür Merkez� Mustafa Karasakal T�yatro Salonu

                                                    18.00

                                              6. Dede Korkut


                              B�l�m, Kültür, Sanat ve Spor Ödüller� Tören�

                                            Yer: Prof. Dr. Fuat Sezg�n
                                               Konferans Salonu                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10