Page 8 - Şenlik Programı
P. 8

15.Yıl Kuruluş Etk�nl�kler�              6. Gün

                                21 Ekim Cumartesi       09.00

       5. Uluslararası Sosyal B�l�mler Kongres� (USBK)

       Yer: Eğ�t�m Fakültes�
       10.00
       100. Yıl koşusu

       Yer: Açık Alan
       12.00

       Ödül Törenler�
       Yer: Babert� Küll�yes� Busenaz Sürmenel� Spor Salonu

       13.00
       Avrupa'ya Açılan Kapı

       Bayburt Ün�vers�tes� Öğrenc�ler� Avrupa Turu Tanıtımı

       Yer: Babert� Küll�yes� Busenaz Sürmenel� Spor Salonu


                              6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12